EN

Tirgus dalībnieki

  • Filtrs:

SIA "SEMFOPAY"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā.
Datums:
13.08.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 25 000 eiro, iestādes darbības apturēšana uz laiku, valdes locekļu Gunta Zālīša un Andreja Gaiļa atstādināšana no amata
Saistītais raksts:

AS "Industra Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
15.10.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 14 200 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 13 490 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 395. panta 1. punkta prasību neievērošana
Datums:
17.06.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "LPB Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība
Datums:
15.10.2018
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 2 205 282 eiro, brīdinājums valdes loceklim Arnim Kalveršam (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 eiro
Saistītais raksts:

AS "LatCard"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā
Datums:
04.10.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 9825,26 eiro elektroniskās naudas iestādei, brīdinājums valdes loceklei Nataljai Junelei (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)
Saistītais raksts:

Nasdaq CSD SE

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Eiropas Parlamenta un Padomes 23.07.2014. regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 45. panta pārkāpums
Datums:
24.07.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums
Saistītais raksts:

SIA ''Transact Pro''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā
Datums:
12.11.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 71150,00 eiro elektroniskās naudas iestādei, brīdinājums valdes loceklim Markam Moskvinam
Saistītais raksts:

BluOr Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi.
Datums:
20.12.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 1 246 798 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 eiro
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums:
30.05.2022
Statuss:
Pieņemts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 5.27 miljoni eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas rezultātā, ņemot vērā bankas veiktos un plānotos ieguldījumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidē.
Saistītais raksts:

SB Resolution AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi
Datums:
22.02.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 583 963 eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas rezultātā, bankai ar FKTK noslēdzot administratīvo līgumu.
Saistītais raksts:

Baltic International Bank SE

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 793 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums:
28.11.2019
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 1 556 046 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: savlaicīgi netika iesniegts un publiskots revidētais 2021. gada pārskats
Datums:
15.08.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 5325 eiro.
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk