EN

Tirgus dalībnieki

  • Filtrs:

AS "PrivatBank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 9 585 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums:
23.05.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 893 986 eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības rezultātā, bankai ar FKTK noslēdzot administratīvo līgumu.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Atbilstošas un konsekventas risku kultūras un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveides nenodrošināšana, kā rezultātā ir pieļauti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums:
15.11.2021
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums bankas valdes loceklei, bijušajai valdes priekšsēdētāja p.i. Ingai Rumbai.

AS "PNB Banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
13.05.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi
Datums:
09.09.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Izteikts publisks paziņojumus, norādot pārkāpuma būtību
Saistītais raksts:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Money Express"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma prasību pārkāpumi - iekšējās kontroles sistēma nav izveidota atbilstoši iestādes darbībai un klientiem piemītoša NILLTF riska līmenim un tādā kvalitātē, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, tai skaitā trūkumi darījumu uzraudzībā un klientu izpētē
Datums:
01.08.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 4472,82 eiro maksājumu iestādei, brīdinājums par NILLTFN atbildīgajam valdes loceklim Nikolajam Timofejevam un atbildīgajai personai Dianai Saprikinai-Ivaņko.
Saistītais raksts:

Rigensis Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums:
09.07.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 1 028 850 eiro apmērā un tiesiskie pienākumi, brīdinājums par NILLTPFN jomu atbildīgajam valdes loceklim R. Degro.
Saistītais raksts:

AS "Aquarium Investments" IPS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nebija izveidota atbilstoša iekšējās kontroles sistēma, kā arī netika nodrošināta pietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.
Datums:
17.09.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 13 715,74 eiro
Saistītais raksts:

AS "SEB banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr. 269/2014 un Regulas Nr. Nr. 2018/1072 pārkāpumi
Datums:
19.12.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai EUR 672 684 par pārkāpumiem NILLTPFN jomā un EUR 1 121 140 par pārkāpumiem sankciju jomā
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi
Datums:
29.04.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai EUR 647 070 par pārkāpumiem NILLTPFN jomā
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasību pārkāpums - laikā no 15.02.2017. līdz 29.03.2017., veicot savstarpējus darījumus ar AS "Rīgas kuģu būvētava" un AS "SAF tehnika" akcijām, Jānis Žavners un Māra Lībiete iesaistījās tirgus manipulācijās, kuru rezultātā tika ietekmēta akciju tirgus cena.
Datums:
07.06.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Jānim Žavneram soda nauda 1000 eiro, publiskais paziņojums par Māras Lībietes pieļauto Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumu.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2019. gada pirmajiem trim mēnešiem, kā arī starpperiodu pārskata par 2019. gada pirmajiem sešiem mēnešiem un finanšu informācijas par 2019. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem publiskošanas pārkāpumi.
Datums:
16.01.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 10 000 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums - 2017. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2018. gada pirmajiem trim mēnešiem, kā arī starpperiodu pārskata par 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem publiskošanas pārkāpumi.
Datums:
05.11.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmuma - 5000 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums – nav izpildītas prasības par 2019. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2020. gada pirmajiem trim mēnešiem, starpperiodu pārskata par 2020. gada pirmajiem sešiem mēnešiem un finanšu informācijas par 2020. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem publiskošanu.
Datums:
14.12.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 10 000 eiro un soda nauda 500 eiro uzņēmuma valdes loceklim Eināram Bukam.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas un 57.² panta pirmās un otrās daļas prasību pārkāpumi – nav publiskots 2020. gada revidētais pārskats un finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem trim mēnešiem.
Datums:
21.06.2021
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 20 000 eiro AS "Rīgas kuģu būvētava", soda nauda valdes loceklim Eināram Bukam 2500 eiro, soda nauda valdes loceklim Denisam Parfenam 500 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumi: Vasilijs Meļņiks, zaudējot netiešu nozīmīgu līdzdalību, un Irina Meļņika, iegūstot un pēc tam zaudējot netiešu nozīmīgu līdzdalību, par to nepaziņoja Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmās daļas, 61.² panta pirmās un trešās daļas un 61.³ panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā; Irina Meļņika pārkāpa likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punkta un 70. panta pirmās daļas prasību prasības par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu – piedāvājums netika izteikts, kad netiešā veidā tika iegūta nozīmīga līdzdalība vairāk nekā 30% apmērā akciju sabiedrībā.
Datums:
14.09.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Akcionāriem Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai piemērota soda nauda 100 000 eiro apmērā; vienošanās ar Irinu Meļņiku par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu līdz 13.10.2021.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumi
Datums:
26.04.2023
Statuss:
Pieņemts Latvijas Bankas uzraudzības komitejā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 5100 eiro – par Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.¹ panta otrās daļas prasību pārkāpumu – nesadarbošanos ar uzraugošo iestādi, nesniedzot tās pieprasīto informāciju; soda nauda – 5600 eiro – par to, ka akciju sabiedrība nebija noteiktajā termiņā publicējusi pilnīgu starpperiodu pārskatu par 2022. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, neievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. panta otrajā un septītajā daļā noteikto.

Pārkāpuma veids:
Pārkāptas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, šajā likumā noteiktajā termiņā neatklājot informāciju par akciju sabiedrības Rīgas kuģu būvētava 2022. gada 30. jūnija akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.
Datums:
26.04.2023
Statuss:
Pieņemts Latvijas Bankas uzraudzības komitejā
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums

Akciju sabiedrība "SAF TEHNIKA"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasību pārkāpums - laikā no 15.02.2017. līdz 29.03.2017., veicot savstarpējus darījumus ar AS "Rīgas kuģu būvētava" un AS "SAF tehnika" akcijām, Jānis Žavners un Māra Lībiete iesaistījās tirgus manipulācijās, kuru rezultātā tika ietekmēta akciju tirgus cena.
Datums:
07.06.2018
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Jānim Žavneram soda nauda 1000 eiro, publiskais paziņojums par Māras Lībietes pieļauto Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumu.
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "GRINDEKS"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Grindeks” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu pārkāpums.
Datums:
09.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
AS “Grindeks” akcionāriem Kirovam Lipmanam un Filipam Lipmanam soda nauda 131 250 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums attiecībā uz 2017. gada revidētā pārskata publiskošanu.
Datums:
05.11.2018
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam – 10 000 eiro.
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk