EN

Tirgus dalībnieki

  • Filtrs:

AS "Aquarium Investments" IPS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nebija izveidota atbilstoša iekšējās kontroles sistēma, kā arī netika nodrošināta pietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.
Datums:
17.09.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 13 715,74 eiro
Saistītais raksts:

AS "SEB banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr. 269/2014 un Regulas Nr. Nr. 2018/1072 pārkāpumi
Datums:
19.12.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai EUR 672 684 par pārkāpumiem NILLTPFN jomā un EUR 1 121 140 par pārkāpumiem sankciju jomā
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi
Datums:
29.04.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai EUR 647 070 par pārkāpumiem NILLTPFN jomā
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2019. gada pirmajiem trim mēnešiem, kā arī starpperiodu pārskata par 2019. gada pirmajiem sešiem mēnešiem un finanšu informācijas par 2019. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem publiskošanas pārkāpumi.
Datums:
16.01.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 10 000 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums – nav izpildītas prasības par 2019. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2020. gada pirmajiem trim mēnešiem, starpperiodu pārskata par 2020. gada pirmajiem sešiem mēnešiem un finanšu informācijas par 2020. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem publiskošanu.
Datums:
14.12.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 10 000 eiro un soda nauda 500 eiro uzņēmuma valdes loceklim Eināram Bukam.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas un 57.² panta pirmās un otrās daļas prasību pārkāpumi – nav publiskots 2020. gada revidētais pārskats un finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem trim mēnešiem.
Datums:
21.06.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 20 000 eiro AS "Rīgas kuģu būvētava", soda nauda valdes loceklim Eināram Bukam 2500 eiro, soda nauda valdes loceklim Denisam Parfenam 500 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumi: Vasilijs Meļņiks, zaudējot netiešu nozīmīgu līdzdalību, un Irina Meļņika, iegūstot un pēc tam zaudējot netiešu nozīmīgu līdzdalību, par to nepaziņoja Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmās daļas, 61.² panta pirmās un trešās daļas un 61.³ panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā; Irina Meļņika pārkāpa likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punkta un 70. panta pirmās daļas prasību prasības par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu – piedāvājums netika izteikts, kad netiešā veidā tika iegūta nozīmīga līdzdalība vairāk nekā 30% apmērā akciju sabiedrībā.
Datums:
14.09.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Akcionāriem Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai piemērota soda nauda 100 000 eiro apmērā; vienošanās ar Irinu Meļņiku par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu līdz 13.10.2021.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumi
Datums:
26.04.2023
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 5100 eiro – par Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.¹ panta otrās daļas prasību pārkāpumu – nesadarbošanos ar uzraugošo iestādi, nesniedzot tās pieprasīto informāciju; soda nauda – 5600 eiro – par to, ka akciju sabiedrība nebija noteiktajā termiņā publicējusi pilnīgu starpperiodu pārskatu par 2022. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, neievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. panta otrajā un septītajā daļā noteikto.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Pārkāptas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, šajā likumā noteiktajā termiņā neatklājot informāciju par akciju sabiedrības Rīgas kuģu būvētava 2022. gada 30. jūnija akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.
Datums:
26.04.2023
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums

Akciju sabiedrība "GRINDEKS"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Grindeks” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu pārkāpums.
Datums:
09.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
AS “Grindeks” akcionāriem Kirovam Lipmanam un Filipam Lipmanam soda nauda 131 250 eiro.
Saistītais raksts:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS group"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada pārskata kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu publicēšanas kavējums.
Datums:
07.10.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 3000 eiro
Saistītais raksts:

AS "mogo"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada pārskata kopā ar zvērinātā revidenta atzinumu publicēšanas kavējums.
Datums:
28.10.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Rīgas Juvelierizstrādājumu rūpnīcas” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu pārkāpums.
Datums:
20.10.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 20 000 eiro apmērā akcionāriem Aleftīnai Struļēvičai, Vladimiram Cadovičam, Marijai Ančevskai, Valentinam Istominam un SIA "Namejs 1".
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Banka atsevišķos gadījumos nav izpildījusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu pārliecināties par klientu finanšu līdzekļu izcelsmi.
Datums:
05.11.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 473 076 eiro apmērā.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi un iekšējās kontroles sistēmas trūkumi
Datums:
12.12.2023
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 259 867 eiro
Saistītais raksts:

Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumi.
Datums:
16.03.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 57 217 eiro
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk