EN

Tirgus dalībnieki

  • Filtrs:

Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī Finanšu instrumenta tirgus likuma 61.³ panta netiešās līdzdalības ziņošanas pārkāpumi.
Datums:
16.01.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāram Sergejum Grečukam soda nauda 10 800 eiro.
Saistītais raksts:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS group"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada pārskata kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu publicēšanas kavējums.
Datums:
07.10.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 3000 eiro
Saistītais raksts:

AS "mogo"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada pārskata kopā ar zvērinātā revidenta atzinumu publicēšanas kavējums.
Datums:
28.10.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Rīgas Juvelierizstrādājumu rūpnīcas” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu pārkāpums.
Datums:
20.10.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 20 000 eiro apmērā akcionāriem Aleftīnai Struļēvičai, Vladimiram Cadovičam, Marijai Ančevskai, Valentinam Istominam un SIA "Namejs 1".
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Banka atsevišķos gadījumos nav izpildījusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu pārliecināties par klientu finanšu līdzekļu izcelsmi.
Datums:
05.11.2020
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 473 076 eiro apmērā.
Saistītais raksts:

Integrum Asset Management IPAS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumi.
Datums:
16.03.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 57 217 eiro
Saistītais raksts:

AS IBS "Renesource Capital"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumi
Datums:
09.06.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 34 000 eiro par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumi
Datums:
09.06.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda "Renesource Capital" 34 000 eiro par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem, soda nauda 2900 eiro valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Priedem.
Saistītais raksts:

SSE Baltic Opportunities Limited

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumi
Datums:
14.06.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko personu un pārkāpuma būtību.
Saistītais raksts:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumi
Datums:
23.08.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Olainfarm"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma, Regulas Nr. 596/2014 un Īstenošanas regulas Nr. 2016/347 pārkāpumi.
Datums:
20.09.2021
Statuss:
Pieņemts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda akciju sabiedrībai – 50 000 eiro.
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk