EN

Tirgus dalībnieki

  • Filtrs:

SIA ''HELP''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā
Datums:
29.04.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Noslēgts administratīvais līgums, piemērojot soda naudu 13 168.17 EUR

Pārkāpuma veids:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.
Datums:
16.11.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda SIA HELP – 3 000 EUR. Pienākums ievērot Likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkta c)apakšpunkta, LB noteikumu Nr. 176 18. punkta un IKS dokumenta 5. nodaļas 5.1.2. apakšpunkta prasības, veicot klientu izpēti vairāku secīgi veiktu līdzīgu darījumu gadījumos, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles procedūras.

AS ''MARIKA''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācību procesā un atbildīgo darbinieku novērtēšanas procesā, trūkumi dokumentu iznīcināšanas prasību ievērošanā.
Datums:
21.05.2021
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda AS MARIKA 11 500 EUR. Pienākums novērts administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos līdz 2021. gada 1. septembrim.

SIA ''EUREX CAPITAL''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, trūkumi klientu izpētē.
Datums:
21.05.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda SIA EUREX CAPITAL 7 000 EUR

SIA ''VALIRE''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā.
Datums:
23.03.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums SIA VALIRE Pienākums nepieļaut Likuma 6. panta, Sankciju likuma 13.1 panta un LB noteikumu Nr. 176 2.-12. un 14.-17. punktu prasību pārkāpumu atkārtošanos.

SIA ''AHOI''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un trūkumi klientu izpētē.
Datums:
29.06.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums SIA AHOI

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk