EN

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/885 (2019. gada 5. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

  • Sadaļa:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/885 (2019. gada 5. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)