EN

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/667 (2018. gada 19. decembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178 groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus (Dokuments attiecas uz EEZ.)

  • Sadaļa:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/667 (2018. gada 19. decembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178 groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus (Dokuments attiecas uz EEZ.)