EN

EBI interaktīvā rokasgrāmata

  • Sadaļa:

Eiropas Banku iestādes (EBI) interaktīvā rokasgrāmata (angļu valodā)

Eiropas Banku iestādes interaktīvā rokasgrāmata ir tiešsaistes rīks, kas savieno pirmā līmeņa tekstus (Direktīva 2013/36/ES, Regula (ES) 575/2013, Direktīva 2014/59/ES, Direktīva 2014/49/ES) ar EBI izstrādātajiem tehniskajiem standartiem (RTS un ĪTS), kā arī ar saistošajām EBI vadlīnijām un EBI atbildēm uz jautājumiem (Q&A).

EBI interaktīvā Regula (ES) 680/2014 attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem (angļu valodā)