LV

Market

  • Filter:

SIA "FOREKS un KO"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - neatbilstības risku novērtējumā, IKS dokumentā un IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi darbinieku apmācības novērtēšanā, klienta izpētē un veikto darījumu uzraudzībā
Date:
20.09.2019
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA \"FOREKS un Ko\" 3 000 EUR Pienākums SIA \"FOREKS un Ko\" novērst risku novērtējumā un IKS dokumentā pieļautās neatbilstības

SIA "DIKAS"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, darbinieku apmācībā, klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā.
Date:
26.03.2020
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA “DIKAS” – 6 000 EUR Pienākums SIA “DIKAS” nodrošināt normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu. Pienākums SIA “DIKAS” atcelt no amata atbildīgo darbinieku

SIA " ROMKONS"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē
Date:
24.09.2020
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA ROMKONS – 9 100 EUR Pienākums; SIA ROMKONS nekavējoties nodrošināt administratīvās lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu

SIA "VIAL"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē
Date:
20.10.2020
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA VIAL – 500 EUR

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.
Date:
27.09.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA VIAL – 2 500 EUR

SIA "MONEY EXPRESS"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un Latvijas Bankas informēšanā par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā
Date:
20.01.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA Money Express – 4 300 EUR. Pienākums nekavējoties novērst administratīvā lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu

SIA "HELP"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā
Date:
29.04.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
Noslēgts administratīvais līgums, piemērojot soda naudu 13 168.17 EUR

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.
Date:
16.11.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA HELP – 3 000 EUR. Pienākums ievērot Likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkta c)apakšpunkta, LB noteikumu Nr. 176 18. punkta un IKS dokumenta 5. nodaļas 5.1.2. apakšpunkta prasības, veicot klientu izpēti vairāku secīgi veiktu līdzīgu darījumu gadījumos, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles procedūras.

AS "MARIKA"

Type of infringement:
Violations of the requirements of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing – deficiencies in the risk assessment, the internal control system document and the assessment of the document\'s operational efficiency, deficiencies in customer due diligence and the monitoring of the transactions executed, deficiencies in the processes of the staff training and the responsible staff performance appraisal, deficiencies in the compliance with the requirements for destroying documents.
Date:
21.05.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
A fine of 5750 euro. The fine initially imposed by the administrative agreement concluded between Latvijas Banka and AS MARIKA on 8 November 2023 has been reduced to 5750 euro. The fine has been paid into the state budget.

SIA "EUREX CAPITAL"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, trūkumi klientu izpētē.
Date:
21.05.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA EUREX CAPITAL 7 000 EUR

SIA "VALIRE

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā.
Date:
23.03.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Brīdinājums SIA VALIRE Pienākums nepieļaut Likuma 6. panta, Sankciju likuma 13.1 panta un LB noteikumu Nr. 176 2.-12. un 14.-17. punktu prasību pārkāpumu atkārtošanos.

SIA " Artex"

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā.
Date:
18.05.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA ARTEX 500 EUR

How to become a market participant

In order to become a participant of Latvian financial and capital markets and commence business activities, a credit institution, an insurance company, a reinsurance company, an insurance broker, a credit union, an investment management company, an investment firm, an operator of regulated market, a pension fund, a payment institution, an electronic money institution, as well as an alternative investment fund manager shall obtain operating authorisation (licence).

Learn more