EN

Tirgus dalībnieki

  • Filtrs:

AS "Industra Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 13 490 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 395. panta 1. punkta prasību neievērošana
Datums:
17.06.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums:
30.05.2022
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 5.27 miljoni eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas rezultātā, ņemot vērā bankas veiktos un plānotos ieguldījumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidē.
Saistītais raksts:

SB Resolution AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi
Datums:
22.02.2021
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 583 963 eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas rezultātā, bankai ar FKTK noslēdzot administratīvo līgumu.
Saistītais raksts:

BluOr Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 eiro
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "LPB Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi
Datums:
06.12.2023
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 2 016 342 eiro
Saistītais raksts:

Baltic International Bank SE

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 793 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums:
21.07.2023
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Ņemot vērā, ka bankai ir anulēta licence kredītiestādes darbībai un ar tiesas spriedumu uzsākts tās likvidācijas process, ar administratīvo līgumu ir atcelta iepriekš piemērotā soda nauda.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: savlaicīgi netika iesniegts un publiskots revidētais 2021. gada pārskats
Datums:
15.08.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 5325 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Iekšējās kontroles sistēmas izveides prasību pārkāpumi, neatbilstoša noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldīšana, pārkāpumi kreditēšanas un investīciju jomā.
Datums:
26.03.2024
Statuss:
Pieņemts Latvijas Bankas uzraudzības komitejā
Piemērotās sankcijas:
Baltic International Bank SE bijušajam valdes priekšsēdētājam Viktoram Bolbatam piemērota soda nauda 31 731 eiro apmērā. Valdes loceklim Edgaram Voļskim un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas pārraudzību atbildīgajai valdes loceklei Andai Saukānei izteikts brīdinājums.
Saistītais raksts:

AS "PrivatBank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
29.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 9 585 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums:
23.05.2022
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 893 986 eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības rezultātā, bankai ar FKTK noslēdzot administratīvo līgumu.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Atbilstošas un konsekventas risku kultūras un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveides nenodrošināšana, kā rezultātā ir pieļauti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums:
15.11.2021
Statuss:
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums bankas valdes loceklei, bijušajai valdes priekšsēdētāja p.i. Ingai Rumbai.

AS "PNB Banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
13.05.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi
Datums:
09.09.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Izteikts publisks paziņojumus, norādot pārkāpuma būtību
Saistītais raksts:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Money Express"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma prasību pārkāpumi - iekšējās kontroles sistēma nav izveidota atbilstoši iestādes darbībai un klientiem piemītoša NILLTF riska līmenim un tādā kvalitātē, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, tai skaitā trūkumi darījumu uzraudzībā un klientu izpētē
Datums:
01.08.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 4472,82 eiro maksājumu iestādei, brīdinājums par NILLTFN atbildīgajam valdes loceklim Nikolajam Timofejevam un atbildīgajai personai Dianai Saprikinai-Ivaņko.
Saistītais raksts:

Rigensis Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums:
09.07.2019
Statuss:
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 1 028 850 eiro apmērā un tiesiskie pienākumi, brīdinājums par NILLTPFN jomu atbildīgajam valdes loceklim R. Degro.
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk