EN

Tirgus dalībnieki

Signet Bank AS

Reģistrācijas numurs
40003043232
Juridiskā adrese
Antonijas ielā 3, Rīgā, LV-1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Tālrunis
67043510
E-pasts
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.05.010/546
Datums: 06.12.1991
Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Kredītiestādes
Atļautie ieguldījumu pakalpojumi
Atļautie ieguldījumu blakuspakalpojumi
Ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei
Datums: 12.07.2022
Ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina
Datums: 12.07.2022
Ieguldītāju finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojums)
Datums: 12.07.2022
Finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu
Datums: 12.07.2022
Finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana
Datums: 12.07.2022
Darījumu ar finanšu instrumentiem izpilde uz kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina
Datums: 12.07.2022
Konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos
Datums: 12.07.2022
Finanšu instrumentu turēšana
Datums: 12.07.2022
Kredītu vai aizdevumu piešķiršana ieguldītājam darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem, ja komercsabiedrība, kas izsniedz kredītu vai aizdevumu, ir iesaistīta darījumā ar finanšu instrumentiem
Datums: 12.07.2022
Ieteikumu sniegšana attiecībā uz kapitāla struktūru, darbības stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī ieteikumu un pakalpojumu sniegšana attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanos un uzņēmumu iegādi
Datums: 12.07.2022
Tādu pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtās daļas 5.punktā noteikto ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu
Datums: 12.07.2022
Valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu
Datums: 12.07.2022
Ieguldījumu pētījuma, finanšu analīzes vai citas vispārējas rekomendācijas sniegšana attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem
Datums: 12.07.2022
Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.panta ceturtajā daļā minēto ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana attiecībā uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4.punkta "b", "c", "d", "g" un "h" apakšpunktā minēto at
Datums: 12.07.2022

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
AS RIT GROUP (Latvia)
Līdzdalības apjoms
no 10% līdz 20%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA REGLINK (Latvija)
Līdzdalības apjoms
no 10% līdz 20%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Signet Acquisition III, LLC (ASV)
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk