EN

Tirgus dalībnieki

AS "Industra Bank"

Reģistrācijas numurs
40003194988
Juridiskā adrese
Muitas iela 1, Rīga, LV - 1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Kredītiestādes
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.05.013/357
Datums: 06.05.1994

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "J.A. Investment Holdings"
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "HPI 2"
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA Ouroboros
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Raivis Kakānis
Personas veids
Valdes priekšsēdētājs

Sankcijas

Pārkāpuma veids
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 395. panta 1. punkta prasību neievērošana
Datums
17.06.2019
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Brīdinājums
Saistītais raksts

Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums
29.04.2019
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda – 13 490 eiro
Saistītais raksts

Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums
15.10.2018
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda – 14 200 eiro
Saistītais raksts

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk