EN

Tirgus dalībnieki

SIA "CrowdedHero Latvia"

Reģistrācijas numurs
50203309441
Juridiskā adrese
Bauskas ielā 58a-8, Rīgā, LV-1004
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
(ii) Projektu īpašnieku vai īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības emitētu pārvedamu vērtspapīru un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu izvietošana, neuzņemoties stingri noteiktas saistības, kā minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 7) punktā, un klientu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana, kā minēts tās pašas iedaļas 1) punktā, attiecībā uz minētajiem pārvedamiem vērtspapīriem un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem
Dokumenta/licences numurs: 06.15.01.806/120
Datums: 16.08.2022
Citi pakalpojumi vai darbības, kuras ir tiesīgs sniegt
Komentārs:
  • Īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību izmantošana kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai (no 16.08.2022.)
  • Ziņojumdēļa izmantošana (no 13.09.2023.)

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk