EN

Tirgus dalībnieki

SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS

Reģistrācijas numurs
40103362872
Juridiskā adrese
Antonijas iela 3-1, Rīga LV-1010, Latvija
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tālrunis
67221220
E-pasts
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Fondi

Nosaukums
Signet Bond Fund
Dokumenta/licences numurs
FL256
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
27.04.2020
Nosaukums
Signet Sustainability Promoting Balanced Fund
Dokumenta/licences numurs
FL272
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
15.11.2021

Licences / Darbības veidi

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana
Dokumenta/licences numurs: 06.03.07.439/317
Datums: 21.04.2011
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Reģistrēti pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Datums: 13.09.2023
Riska pārvaldīšana
Datums: 13.09.2023
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Datums: 13.09.2023
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Datums: 13.09.2023
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Datums: 13.09.2023
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Datums: 13.09.2023
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Datums: 13.09.2023
Fonda ienākumu sadale
Datums: 13.09.2023
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Datums: 13.09.2023
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Datums: 13.09.2023
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Datums: 13.09.2023
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Datums: 13.09.2023
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Datums: 13.09.2023
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Datums: 13.09.2023

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Signet Bank AS
Līdzdalības apjoms
100%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk