EN

Tirgus dalībnieki

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management"

Reģistrācijas numurs
40003605043
Juridiskā adrese
Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tālrunis
67092988
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana
Dokumenta/licences numurs: 06.03.07.211/396
Datums: 15.11.2002
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.03.02.09.211/115
Datums: 11.06.2004
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Licencētie pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Riska pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Fonda ienākumu sadale
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.211/363
Datums: 19.11.2014

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
AB "Invalda LT"
Līdzdalības apjoms
100%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk