EN

Tirgus dalībnieki

"CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs
40003577500
Juridiskā adrese
Republikas laukumā 2a, Rīga, LV-1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība pārvalda šādus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus:

  • CBL Aktīvais ieguldījumu plāns;
  • CBL dzīves cikla plāns Millennials;
  • CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns;
  • CBL Universālais ieguldījumu plāns;
  • CBL Indeksu plāns.

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tālrunis
67010914
Citi tirgus segmenti

Fondi

Nosaukums
CBL Opportunities Funds
Dokumenta/licences numurs
FL62
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
24.08.2007
Nosaukums
CBL Prudent Opportunities Fund-EUR
Dokumenta/licences numurs
FFL68
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
24.08.2007
Nosaukums
CBL Optimal Opportunities Fund-EUR
Dokumenta/licences numurs
FFL70
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
24.08.2007
Nosaukums
CBL Optimal Opportunities Fund-USD
Dokumenta/licences numurs
FFL204
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
21.08.2018
Nosaukums
CBL European Leaders Equity Fund
Dokumenta/licences numurs
FL127
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
07.03.2013
Nosaukums
CBL Global Emerging Markets Bond Fund
Dokumenta/licences numurs
FL130
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
23.05.2013
Nosaukums
CBL US Leaders Equity Fund
Dokumenta/licences numurs
FL261
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
22.12.2020
Nosaukums
CBL Eastern European Bond Fund
Dokumenta/licences numurs
FL263
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
01.04.2021

Licences / Darbības veidi

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana
Dokumenta/licences numurs: 06.03.07.098/367
Datums: 15.02.2002
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.03.09.098/284
Datums: 20.09.2002
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Licencētie pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Riska pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Fonda ienākumu sadale
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Dokumenta/licences numurs: 06.13.08.098/369
Datums: 10.01.2014

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
AS "Citadele banka"
Līdzdalības apjoms
100%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk