EN

Tirgus dalībnieki

AS "Aquarium Investments" IPS

Reģistrācijas numurs
40003764029
Juridiskā adrese
Elizabetes iela 3 – 1, Rīga, LV-1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Tālrunis
67222002
E-pasts
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Licencētie pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Riska pārvaldīšana
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Fonda ienākumu sadale
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Pāvels Melameds
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Michael J Bourke
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Jeļena Popova
Līdzdalības apjoms
no 10% līdz 20%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Romans Popovs
Līdzdalības apjoms
no 10% līdz 20%

Sankcijas

Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nebija izveidota atbilstoša iekšējās kontroles sistēma, kā arī netika nodrošināta pietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.
Datums
17.09.2019
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda 13 715,74 eiro
Saistītais raksts

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk