EN

Tirgus dalībnieki

UAB INVL Asset Management

Juridiskā adrese
Gyneju str. 14, LT-01109, Vilnius Lithuania
Izcelsmes valsts
Lietuva
Uzraugošā iestāde

Ieguldījumu fonda pārvaldošā sabiedrība – UAB \”INVL Asset Management\”

Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijas Republikā – IPAS \”INVL Asset Management\”; adrese: Elizabetes iela 10B-1, LV-1010, Rīga.

Fondu ieguldījumu apliecības laistas publiskajā apgrozībā Latvijā 06.02.2014.

Fonda prospekts, noteikumi, gada un pusgada atskaites lietuviešu valodā tiek bez maksas izsniegti fonda investoriem, kas tos pieprasa. Ar šiem dokumentiem var iepazīties darbdienās pie Pārvaldītāja (adrese: Gyneju str. 14, LT-01109, Vilnius, Lithuania; e-pasts: info@invl.com), tīmekļa vietnē info@invl.com un pie fonda izplatītājiem. Papildu informāciju par fondu, ieskaitot fonda tīro aktīvu vērtību, vienības vērtību, vienības pārdošanas un pirkšanas cenas, iespējams uzzināt pie Pārvaldītāja, pie fonda apliecību izplatītāja, kā arī tīmekļa vietnē http://www.invl.com.

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Mājaslapa

Fondi

Nosaukums
INVL Emerging Europe Bond Subfund
Nosaukums
INVL Russia TOP20 Subfund
Nosaukums
INVL Baltic Fund
Nosaukums
INVL Umbrella Fund
Nosaukums
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund
Nosaukums
INVL Russia ex-Government Equity Subfund

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk