EN

Tirgus dalībnieki

Raiffeisen Kapitalanlage-Ges.m.b.H

Juridiskā adrese
Am Stadtpartk, A-1030 Wien, Austrija
Izcelsmes valsts
Austrija

Austrijā reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds Raiffeisen – Global – Mix Fonds
Ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība Raiffeisen Kapitalanlage-Ges.m.b.H.

Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā akciju sabiedrība \”Rietumu Banka\”; adrese: Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā akciju sabiedrība \”Latvijas Krājbanka\”; adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā Va/s \”Latvijas Hipotēku un zemes banka\”; adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā AS \”Baltic International Bank\”; adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

Fonda ieguldījumu apliecības laistas publiskajā apgrozībā Latvijā 12.07.2006.

Ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība Raiffeisen Kapitalanlage-Ges.m.b.H.
Ieguldījumu fondu apliecību izplatītājs Latvijā akciju sabiedrība \”Rietumu Banka\”; adrese: Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā akciju sabiedrība \”Latvijas Krājbanka\”; adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā Va/s \”Latvijas Hipotēku un zemes banka\”; adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977

Fondu ieguldījumu apliecības laistas publiskajā apgrozībā Latvijā 04.08.2006.

Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā AS \”Baltic International Bank\”; adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

Ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība Raiffeisen Kapitalanlage-Ges.m.b.H.; adrese: Am Stadtpartk, A-1030 Wien, Austrija
Ieguldījumu fondu apliecību izplatītājs Latvijā akciju sabiedrība \”Rietumu Banka\”; adrese: Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā akciju sabiedrība \”Latvijas Krājbanka\”; adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013
Ieguldījumu fonda apliecību izplatītājs Latvijā Va/s \”Latvijas Hipotēku un zemes banka\”; adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977

Fondu ieguldījumu apliecības laistas publiskajā apgrozībā Latvijā 29.06.2009.

Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H. paziņojums akcionāriem

Kapitālieguldījumu sabiedrība „Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m. b. H.” (adrese: Schwarzenbergplatz 3 A-1010 Vīne, Austrija), darbojoties kā pārvaldības kompānija attiecībā uz kapitālieguldījumu fondiem Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Aktien, Raiffeisen-Euro-Corporates, Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, Raiffeisen-Europa-Aktien, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen-Global-Mix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, Raiffeisen-Pazifik-Aktien, Raiffeisen-TopDividende-Aktien and Raiffeisen-US-Aktien, ar šo informē savus investorus, ka iepriekš minēto kapitālieguldījumu fondu akciju izplatīšana Latvijā tiks pārtraukta no 2012.gada 31.augusta.

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Mājaslapa

Fondi

Nosaukums
Raiffeisen – Eurasien – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – Europa – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – Energie – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – TopDividende – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – Europa – SmallCap Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – EuroPlus – Rent Fonds
Nosaukums
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Nosaukums
Raiffeisen – Dynamic – Bonds
Nosaukums
Raiffeisen – Euro – Rent
Nosaukums
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Nosaukums
Raiffeisen – Euro – Corporates
Nosaukums
Raiffeisen – US – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – Global – Rent
Nosaukums
Raiffeisen – Osteuropa – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – Pazifik – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – Global – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – HealthCare – Aktien Fonds
Nosaukums
Raiffeisen – OsteuropaPlus – Rent
Nosaukums
Raiffeisen – Dollar – Rent Fonds

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk