EN

Tirgus dalībnieki

"Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs
40003494976
Juridiskā adrese
Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas starpnieki
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00356
Datums: 07.07.2000
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00360
Datums: 21.07.2000
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00359
Datums: 21.07.2000
18. Palīdzības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.03.09.049/35
Datums: 12.07.2002
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.049/211
Datums: 26.01.2007
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00355
Datums: 21.07.2000
15. Galvojumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.049/221
Datums: 18.10.2000
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 00357
Datums: 21.07.2000
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 00358
Datums: 21.07.2000
6. Kuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.03.09/128
Datums: 26.07.2004
7. Kravu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00389
Datums: 03.11.2000
14. Kredītu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04. 049/279
Datums: 19.02.2010
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.049/174
Datums: 17.05.2005
4. Dzelzceļa transporta apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.049/271
Datums: 24.04.2009

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "BAN Holdings"
Līdzdalības apjoms
virs 50%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk