EN

Tirgus dalībnieki

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"

Reģistrācijas numurs
40003049409
Juridiskā adrese
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas starpnieki
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/1
Datums: 14.01.1997
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/14
Datums: 17.03.1997
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/13
Datums: 17.03.1997
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/12
Datums: 17.03.1997
18. Palīdzības apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/11
Datums: 17.03.1997
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/10
Datums: 17.03.1997
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/9
Datums: 07.07.1998
15. Galvojumu apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/8
Datums: 15.09.1998
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/3
Datums: 24.05.1999
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/4
Datums: 24.05.1999
6. Kuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/7
Datums: 11.08.1999
7. Kravu apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 06.07.03.09.048/6
Datums: 11.08.1999
14. Kredītu apdrošināšanai
Dokumenta/licenses numurs: 00416
Datums: 10.05.2002

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Līdzdalības apjoms
virs 50%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk