EN

Tirgus dalībnieki

Allianz Global Corporate & Speciality SE

Juridiskā adrese
Köningstraβe 28, 80802 München
Izcelsmes valsts
Vācija
Uzraugošā iestāde

Filiāles: (FR; BE; ES; UK; AT; IT; DK; NL; SE: 1-9; 10 b,c, 11-18;)

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
Tālrunis
498938000
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Pakalpojumu sniedzēji no EEZ
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāji
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
18. Palīdzības apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Datums: 27.05.2004
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
15. Galvojumu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Datums: 27.05.2004
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Datums: 27.05.2004
6. Kuģu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
7. Kravu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
14. Kredītu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
4. Dzelzceļa transporta apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
5. Gaisakuģu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2005
11. Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004
17. Juridisko izdevumu apdrošināšanai
Datums: 27.05.2004

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk