EN

Tirgus dalībnieki

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE

Juridiskā adrese
283, rote d'Arlon BP 76 L-8001 Strassen
Izcelsmes valsts
Luksemburga
Uzraugošā iestāde

Filiāle: Vācija; Carl-Ziess-Ring 25, 85737 Ismaning Munchen (1-3; 6-10; 12-18;)

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
E-pasts
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Pakalpojumu sniedzēji no EEZ
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāji
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
18. Palīdzības apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Datums: 04.03.2019
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
15. Galvojumu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Datums: 04.03.2019
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Datums: 04.03.2019
6. Kuģu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
7. Kravu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
14. Kredītu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019
17. Juridisko izdevumu apdrošināšanai
Datums: 04.03.2019

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk