EN

Tirgus dalībnieki

AXA France VIE

Juridiskā adrese
313 Terrases de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex
Izcelsmes valsts
Francija
Uzraugošā iestāde

 

 

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Pakalpojumu sniedzēji no EEZ
Dibināšanas brīvība
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Dalībvalsts dzīvības apdrošinātāji
Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāji
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Datums: 06.12.2005
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
15. Galvojumu apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Datums: 06.12.2005
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Datums: 06.12.2005
7. Kravu apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
14. Kredītu apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
I. Dzīvības apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
III. Tirgum piesaistītajai dzīvības apdrošināšanai
Datums: 06.12.2005
VI. Kapitāla izpirkšanas darījumiem
Datums: 06.12.2005
VII. Pensiju fondu pārvaldībai
Datums: 06.12.2005
VIII. Darījumi, kas minēti 2. panta 3. punkta b) apakšpunkta v) punktā
Datums: 06.12.2005

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk