EN

Tirgus dalībnieki

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic"

Reģistrācijas numurs
50003210451
Juridiskā adrese
-
Izcelsmes valsts
Latvija

07.11.2016. ir stājusies spēkā apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige Baltic” reorganizācija, kuras rezultātā apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige Baltic” ir pievienota Akcine draudimo bendrove “Gjensidige”.

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/228
Datums: 22.09.1999
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/239
Datums: 30.03.1998
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/227
Datums: 22.12.1999
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/238
Datums: 22.09.1999
18. Palīdzības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/237
Datums: 22.12.1999
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/240
Datums: 28.11.1997
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/236
Datums: 22.12.1999
15. Galvojumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/226
Datums: 11.02.1999
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/231
Datums: 30.03.1998
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/230
Datums: 30.03.1998
6. Kuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/234
Datums: 30.03.1998
7. Kravu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/232
Datums: 22.12.1999
14. Kredītu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/233
Datums: 22.09.1999
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/235
Datums: 03.11.2000
4. Dzelzceļa transporta apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/229
Datums: 08.10.2004
5. Gaisakuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/224
Datums: 30.03.1998
11. Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.056/225
Datums: 30.03.1998

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk