EN

Tirgus dalībnieki

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Juridiskā adrese
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Izcelsmes valsts
Igaunija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Pakalpojumu sniedzēji no EEZ
Dibināšanas brīvība
Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāju filiāles
Atļauja filiāles darbībai
Datums: 24.10.2012
Komentārs:

FKTK paziņojums nosūtīts 07.09.2012.

16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
18. Palīdzības apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Datums: 24.10.2012
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
15. Galvojumu apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Datums: 24.10.2012
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Datums: 24.10.2012
6. Kuģu apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
7. Kravu apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Datums: 24.10.2012

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk