EN

Tirgus dalībnieki

Balcia Insurance SE

Reģistrācijas numurs
40003159840
Juridiskā adrese
K. Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00275
Datums: 08.04.1994
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00194
Datums: 17.12.1993
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00274
Datums: 08.04.1994
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00190
Datums: 17.12.1993
18. Palīdzības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00215
Datums: 27.02.1998
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Dokumenta/licences numurs: 00371
Datums: 09.08.1995
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00189
Datums: 17.12.1993
15. Galvojumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.03.09.050/138
Datums: 16.03.1999
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 00192
Datums: 17.12.1993
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 00193
Datums: 17.12.1993
6. Kuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00196
Datums: 17.12.1993
7. Kravu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00191
Datums: 17.12.1993
14. Kredītu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00370
Datums: 11.08.2000
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00197
Datums: 17.12.1993
4. Dzelzceļa transporta apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00391
Datums: 06.12.2000
5. Gaisakuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00195
Datums: 17.12.1993
11. Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 00198
Datums: 17.12.1993
17. Juridisko izdevumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04.050/277
Datums: 25.09.2009

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Gints Dandzbergs
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33% (netiešā līdzdalība)

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Pauls Dandzbergs
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33% (netiešā līdzdalība)

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Marts Dandzbergs
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33% (netiešā līdzdalība)

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Jānis Lucaus
Personas veids
Valdes priekšsēdētājs

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk