EN

Tirgus dalībnieki

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Reģistrācijas numurs
40103840140
Juridiskā adrese
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Apdrošināšanas sabiedrības
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Apdrošināšanas sabiedrības
Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
16. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/378
Datums: 10.06.2015
3. Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/386
Datums: 10.06.2015
13. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/379
Datums: 10.06.2015
10. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/390
Datums: 10.06.2015
18. Palīdzības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/381
Datums: 10.06.2015
2. Veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/376
Datums: 10.06.2015
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/392
Datums: 10.06.2015
15. Galvojumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/380
Datums: 10.06.2015
8. Īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/388
Datums: 10.06.2015
9. Īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/387
Datums: 10.06.2015
6. Kuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/384
Datums: 10.06.2015
7. Kravu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/389
Datums: 10.06.2015
14. Kredītu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/377
Datums: 10.06.2015
12. Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/383
Datums: 10.06.2015
4. Dzelzceļa transporta apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/375
Datums: 10.06.2015
5. Gaisakuģu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/385
Datums: 10.06.2015
11. Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/382
Datums: 10.06.2015
17. Juridisko izdevumu apdrošināšanai
Dokumenta/licences numurs: 06.07.04/374
Datums: 10.06.2015

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Līdzdalības apjoms
virs 50%

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Stockmeyer Wolfgang Kurt Wilhelm
Personas veids
Valdes priekšsēdētājs

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk