EN

Tirgus dalībnieki

SIA "Overkill Ventures AIFP"

Reģistrācijas numurs
40203116929
Juridiskā adrese
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Licencētie pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Datums: 24.04.2018
Riska pārvaldīšana
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Datums: 24.04.2018
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Fonda ienākumu sadale
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Reģistrēti pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk