EN

Tirgus dalībnieki

SIA "ASP Asset Management AIFP"

Reģistrācijas numurs
40203419326
Juridiskā adrese
Elizabetes iela 63–2, Rīga, LV-1050
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Reģistrēti pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Datums: 09.02.2023
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Datums: 09.02.2023
Riska pārvaldīšana
Datums: 09.02.2023
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Datums: 09.02.2023
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Datums: 09.02.2023
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Datums: 09.02.2023
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Datums: 09.02.2023
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Datums: 09.02.2023
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Datums: 09.02.2023
Fonda ienākumu sadale
Datums: 09.02.2023
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Datums: 09.02.2023
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Datums: 09.02.2023
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Datums: 09.02.2023
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Datums: 09.02.2023
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Datums: 09.02.2023
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Datums: 09.02.2023

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk