EN

Tirgus dalībnieki

Livonia Partners GP AIFP, SIA

Reģistrācijas numurs
40203284216
Juridiskā adrese
Brīvības iela 46-26, Rīga, LV-1011
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Reģistrēti pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Datums: 19.05.2021
Riska pārvaldīšana
Datums: 19.05.2021
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Datums: 19.05.2021
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Datums: 19.05.2021
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Datums: 19.05.2021
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Datums: 19.05.2021
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Datums: 19.05.2021
Fonda ienākumu sadale
Datums: 19.05.2021
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Datums: 19.05.2021
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Datums: 19.05.2021
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Datums: 19.05.2021
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Datums: 19.05.2021
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Datums: 19.05.2021
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Datums: 19.05.2021

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk