EN

Tirgus dalībnieki

Imprimatur Capital Fund Management AIFP, SIA

Reģistrācijas numurs
40103280561
Juridiskā adrese
Ščecinas iela 4, Rīga, LV-1014
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Tālrunis
67365273
E-pasts
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Reģistrēti pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Riska pārvaldīšana
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Fonda ienākumu sadale
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Datums: 20.08.2014
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Dokumenta/licences numurs: 02.01.02.01.519/164
Datums: 20.08.2014
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Datums: 20.08.2014

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk