EN

Tirgus dalībnieki

BaltCap AIFP, SIA

Reģistrācijas numurs
50003625501
Juridiskā adrese
Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046, Latvija
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Tālrunis
67214225
E-pasts
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Reģistrēti pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Riska pārvaldīšana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Fonda ienākumu sadale
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Dokumenta/licenses numurs: 02.01.02.01.518/162
Datums: 13.08.2014

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk