EN

FKTK XBRL taksonomijas

  • Sadaļa:

Šajā sadaļā pieejama FKTK XBRL taksonomijas pakotne ZIP arhīva formātā, kas satur informāciju par visiem FKTK izstrādātajiem XBRL pārskatiem.

Informācija par pārskatiem, to derīguma periodu un pārskatos pieejamajiem Validācijas nosacījumiem atrodama zem atbilstošā pārskata izvēlnes.

AKPP - Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2016-11-14/mod/akpcp.xsd 1.0.0 2016-11-21 2016-09-01 2017-12-31
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2018-06/2018-06-07/mod/akpcp.xsd 1.0.1 2018-06-07 2018-01-01 2019-12-31
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2020-04-06/mod/akpcp.xsd 1.0.2 2020-04-06 2020-01-01 2020-03-31
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2020-07-28/mod/akpcp.xsd 1.0.3 2020-07-28 2020-04-01 2021-06-30
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2021-09-16/mod/akpcp.xsd 1.0.4 2021-09-16 2021-07-01 Šobrīd

 

AKPP-Validācijas-2021-09-30

AMLIK - AML Institucionālo klientu pārskati
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
AMLBKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlbkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2020-01-01 Šobrīd
AMLAIFPKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlaifpkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLDZAKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzakn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLDZASKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzaskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLIBSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlibskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLIPSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlipskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLKKSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlkkskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLMIENIKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlmienikn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLPPFKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlppfkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd

 

AMLIK-Validācijas-2022-02-14

APP - Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskats
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
APP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2018-08/2018-08-15/mod/app.xsd 1.0.0 2018-08-15 2018-10-01 2020-12-31
APP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2021-01/2021-01-06/mod/app.xsd 1.0.1 2021-01-06 2021-01-01 Šobrīd

 

APP-Validācijas-2021-07-22

BPCP - Banku publiskais ceturkšņa pārskats
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
BPCP-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-con.xsd 1.0.0 2018-05-16 2018-01-01 2019-12-31
BPCP-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.0 2018-05-16 2018-01-01 2019-12-31
BPCP-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-con.xsd 1.0.1 2020-04-02 2020-01-01 2020-09-30
BPCP-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.1 2020-04-02 2020-01-01 2020-09-30
BPCP-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-con.xsd 1.0.2 2021-01-25 2020-10-01 Šobrīd
BPCP-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.2 2021-01-25 2020-10-01 Šobrīd

 

BPCP-Validācijas-2021-07-22

BPV - Banku prognožu veidlapa
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
BPV http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpv/its-2021-11/2021-11-11/mod/bpv.xsd 1.0.0 2021-11-11 2021-01-01 Šobrīd

 

BPV-Validācijas-2022-02-14

CSDPR - Central securities depository prudential reports
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
CSDPR http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdpr/its-2018-10/2018-10-30/mod/csdpr.xsd 1.0.0 2018-10-30 2018-01-01 2021-09-30
CSDPR http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdpr/its-2021-12/2021-12-30/mod/csdpr.xsd 1.1.0 2021-12-30 2021-10-01 Šobrīd

 

CSDPR-Validācijas-2022-02-14

CSDR22 - Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
CSDR22EE http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22ee.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22LT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lt.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22LV http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lv.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22EE http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22ee.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22IS http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22is.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22LT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lt.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22LV http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lv.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd

 

CSDR22-Validācijas-2021-07-22

IBSCP - Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskati
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
IBSCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ibscp/its-2022-09/2022-09-20/mod/ibscp.xsd 1.0.0 2022-09-20 2022-07-01 Šobrīd

 
IBSCP-Validācijas-2022-10-18

KKVMIKT - Pārskats par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
KKVMIKT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kkvmikt/its-2017-12/2017-12-22/mod/kkvmikt.xsd 1.0.0 2017-12-22 2018-01-01 Šobrīd

 

KKVMIKT-Validācijas-2021-07-22

KPNRA - Kapitāla pietiekamības novērtējuma rezultātu apkopojums
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
KPNRA-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-con.xsd 1.0.0 2016-12-20 2016-01-01 Šobrīd
KPNRA-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-ind.xsd 1.0.0 2016-12-20 2016-01-01 Šobrīd

 

KPNRA-Validācijas-2021-07-22

MIENI - Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pārskati
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
MIENI-BPZ http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-bpz.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-01-01 Šobrīd
MIENI-KPA http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kpa.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-01-01 Šobrīd
MIENI-KLL http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kll.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-10-01 Šobrīd

 

MIENI-Validācijas-2021-07-22

NILLTF - Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojumu
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
NILLTF-RER http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/nilltf/its-2019-01/2019-01-08/mod/nilltf-rer.xsd 1.0.0 2019-01-08 2019-01-01 Šobrīd

 

NILLTF-Validācijas-2021-07-22

PPFP - Privāto pensiju fondu pārskati
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
PPFGP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfgp.xsd 1.0.0 2016-09-05 2017-01-01 2018-12-31
PPFCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfcp.xsd 1.0.0 2016-09-05 2017-04-01 2019-12-31
PPFGP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfgp.xsd 1.0.1 2019-08-08 2019-01-01 Šobrīd
PPFCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfcp.xsd 1.0.1 2019-08-08 2020-01-01 Šobrīd

 

PPFP-Validācijas-2021-07-22

SNMNGF - Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
MNGFPKK-BAN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-ban.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-01-01 Šobrīd
MNGFPKK-KKS http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-kks.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-10-01 Šobrīd
SNMNGF http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/snmngf.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-10-01 Šobrīd

 

SNMNGF-Validācijas-2021-07-22

VFPP - Valsts fondēto pensiju pārskati
Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
VFPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpcp.xsd 1.0.0 2016-05-12 2017-04-01 2017-12-31
VFPMP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpmp.xsd 1.0.0 2016-05-12 2017-09-01 2018-01-31
VFPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpcp.xsd 1.0.1 2018-01-31 2018-01-01 Šobrīd
VFPMP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpmp.xsd 1.0.1 2018-01-31 2018-02-01 2021-09-30
VFPMP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2017-12/2021-10-07/mod/vfpmp.xsd 1.0.2 2021-10-07 2021-10-01 Šobrīd

 

VFPP-Validācijas-2021-10-14