EN

Noteikumi Nr. 93 Normatīvie noteikumi par ziņošanu par būtiskiem maksājumu pakalpojumu incidentiem

  • Sadaļa:

https://likumi.lv/ta/id/316225-normativie-noteikumi-par-zinosanu-par-butiskiem-maksajumu-pakalpojumu-incidentiem