EN

Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomas normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām (spēkā līdz 31.07.2022.)

  • Sadaļa:

Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju un tiesisko pienākumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomas normatīvo aktu pārkāpumiem noteikšanai finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un par pārkāpumu atbildīgajām fiziskajām personām.