EN

Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/33 (2017.gada 28.septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tarifu pārskata standarta noformējumu un tā vienoto simbolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES/ (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/33 (2017.gada 28.septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tarifu pārskata standarta noformējumu un tā vienoto simbolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES/ (Dokuments attiecas uz EEZ)