EN

Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu “Par ierobežotā tīkla izslēgšanu saskaņā ar MPD2” piemērošanu

  • Sadaļa:

Pamatnostādnes nosaka kritērijus un faktorus ar kuriem uzraugi novērtē pakalpojumus, kuru pamatā ir konkrēti maksājumu instrumenti, kurus var izmantot tikai ierobežotā veidā, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū 3. panta k) apakšpunktu jeb Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 3. panta pirmās daļas 10. punktu.

Vērtējot šos pakalpojumus, uzraudzības iestāde ņem vērā pamatnostādnēs noteiktos kritērijus, lai izvērtētu, vai pakalpojumam, kura pamatā ir konkrēti maksājumu instrumenti, var piešķirt izņēmuma statusu maksājumu pakalpojumu sniegšanai.

Pamatnostādnes piemēro no 2022. gada 1. jūnija.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo, ka izmantos pamatnostādnes savā darbībā un licencēšanas un uzraudzības praksē.

Pamatnostādņu teksts ir pieejams Eiropas Banku iestādes tīmekļvietnē.

Publicēts 25.05.2022.