EN

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 529/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, lai novērtētu uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas un attīstītās mērīšanas pieejas paplašinājumu un izmaiņu būtiskumu

  • Sadaļa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0529