EN

Par maksājuma valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna pārvaldītājam pastāvīgo daļu

  • Sadaļa:

Komisija informē, ka Valsts fondēto pensiju likuma 11. panta 5.¹ daļa nosaka, ka valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam (turpmāk – pārvaldītājs) maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi veido mainīgā daļa un patstāvīgā daļa, kas ir viens procents no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā un ietver maksājumus līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu plāna līdzekļiem, izņemot izdevumus, kas radušies, veicot darījumus ar ieguldījumu plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Komisija norāda, ka, ņemot vērā valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku intereses, pārvaldītājs ir tiesīgs pastāvīgi vai uz laiku noteikt maksājuma patstāvīgo daļu zemāku par vienu procentu no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā, līdz ar to, faktiskais maksājumu apmērs var būt mazāks nekā Valsts fondēto pensiju likumā norādītais maksimālais maksājumu apmērs. Attiecīgi ieguldījumu plāna prospektā ir jābūt norādītai informācijai, ka pārvaldītājs ir tiesīgs to darīt, kādos gadījumos un uz kādu laiku.