EN

Par informācijas avotu, kura datus izmantot, aprēķinot ārvalstu valūtas kursu pret euro, pēc euro ieviešanas dienas

  • Sadaļa:

Jautājums
Kāda informācijas avota datus varēs izmantot, aprēķinot ārvalstu valūtas kursu pret euro, pēc euro ieviešanas dienas?

Atbilde
Komisija informē, ka Finanšu ministrija ir sagatavojusi grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, kas noteiks, ka grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss pēc euro ieviešanas dienas ir Eiropas Centrālās bankas publicētais euro atsauces kurss, bet, ja konkrētajai ārvalstu valūtai nav Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, jāizmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret euro. Pasaules finanšu tirgus atzīti finanšu informācijas sniedzēji ir Financial times (www.ft.com), Bloomberg (www.bloomberg.com) un Reuters (www.reuters.com).
Ņemot vērā minēto, Komisija vērš uzmanību, ka attiecīgajam finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam savā grāmatvedības politikā jānosaka vienoti principi un informācijas avoti attiecīgo ārvalstu valūtu kursa noteikšanai pēc euro ieviešanas un tie konsekventi jāpiemēro.