EN

Par garantētās atlīdzības apmēru klientam, kuram kredītiestādē ir atvērti trīs norēķinu konti

  • Sadaļa:

Kā būtu nosakāms garantētās atlīdzības apmērs klientam, kuram kredītiestādē ir atvērti trīs norēķinu konti, no kuriem divi ir aktīvi un ar noguldījumu 100 euro apmērā katrā, bet viens vairākus gadus bijis neaktīvs un ar noguldījumu 5 euro apmērā?

 

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajam, nosakot noguldītājam pienākošās garantētās atlīdzības apmēru, tiek summēti visi noguldītāja noguldījumi kredītiestādē.

Ņemot vērā minēto, iepriekš minētajā piemērā noguldījumu piesaistītāja garantētās atlīdzības apmēram būtu jābūt 205 euro.