EN

ES institūciju atbildes par PRIIPs regulējumu

  • Sadaļa:

1) Eiropas Komisija publicē jautājumus un atbildes “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” kā Pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 piemērošanu.

Pieejamas 2017. gada jūlijā publicētās Pamatnostādnes:

angļu valodā: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN 

latviešu valodā: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN 

 

2) Eiropas finanšu uzraudzības iestāžu apvienotā darba grupa (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) koordinē jautājumu un atbilžu (Q&A) publicēšanas procesu par Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2017/653 prasību piemērošanu. 

Publikācija periodiski tiek atjaunota un ir pieejama šeit:

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Activities/Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products.aspx