LV

Market

  • Filter:

SIA '' ROMKONS''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē
Date:
24.09.2020
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA ROMKONS – 9 100 EUR Pienākums; SIA ROMKONS nekavējoties nodrošināt administratīvās lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu

SIA ''VIAL''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē
Date:
20.10.2020
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA VIAL – 500 EUR

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.
Date:
27.09.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA VIAL – 2 500 EUR

SIA ''MONEY EXPRESS''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un Latvijas Bankas informēšanā par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā
Date:
20.01.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA Money Express – 4 300 EUR. Pienākums nekavējoties novērst administratīvā lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu

SIA ''HELP''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā
Date:
29.04.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
Noslēgts administratīvais līgums, piemērojot soda naudu 13 168.17 EUR

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.
Date:
16.11.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA HELP – 3 000 EUR. Pienākums ievērot Likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkta c)apakšpunkta, LB noteikumu Nr. 176 18. punkta un IKS dokumenta 5. nodaļas 5.1.2. apakšpunkta prasības, veicot klientu izpēti vairāku secīgi veiktu līdzīgu darījumu gadījumos, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles procedūras.

AS ''MARIKA''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācību procesā un atbildīgo darbinieku novērtēšanas procesā, trūkumi dokumentu iznīcināšanas prasību ievērošanā.
Date:
21.05.2021
Status:
Appealed
Sanctions applied:
Soda nauda AS MARIKA 11 500 EUR. Pienākums novērts administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos līdz 2021. gada 1. septembrim.

SIA ''EUREX CAPITAL''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, trūkumi klientu izpētē.
Date:
21.05.2021
Status:
In force
Sanctions applied:
Soda nauda SIA EUREX CAPITAL 7 000 EUR

SIA ''VALIRE

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā.
Date:
23.03.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Brīdinājums SIA VALIRE Pienākums nepieļaut Likuma 6. panta, Sankciju likuma 13.1 panta un LB noteikumu Nr. 176 2.-12. un 14.-17. punktu prasību pārkāpumu atkārtošanos.

SIA ''AHOI''

Type of infringement:
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un trūkumi klientu izpētē.
Date:
29.06.2022
Status:
In force
Sanctions applied:
Brīdinājums SIA AHOI

How to become a market participant

In order to become a participant of Latvian financial and capital markets and commence business activities, a credit institution, an insurance company, a reinsurance company, an insurance broker, a credit union, an investment management company, an investment firm, an operator of regulated market, a pension fund, a payment institution, an electronic money institution, as well as an alternative investment fund manager shall obtain operating authorisation (licence).

Learn more