LV

Market

SIA ''HELP''

Registration number
41503003461
Legal address
Kastaņu iela 38B, Ilūkste, LV-5447
Country of origin
Latvia

Foreign exchange trading addresses:

Cietokšņa iela 60, Daugavpils, LV-5400

Market segments

Market segment
Foreign exchange trading companies
Other market segments

Licenses / Types of activities

Foreign exchange trading companies
Foreign exchange trading
Date: 11.04.1996

Type of infringement
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.
Date
16.11.2022
Status
In force
Sanctions applied
Soda nauda SIA HELP – 3 000 EUR. Pienākums ievērot Likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkta c)apakšpunkta, LB noteikumu Nr. 176 18. punkta un IKS dokumenta 5. nodaļas 5.1.2. apakšpunkta prasības, veicot klientu izpēti vairāku secīgi veiktu līdzīgu darījumu gadījumos, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles procedūras.

Type of infringement
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā
Date
29.04.2021
Status
In force
Sanctions applied
Noslēgts administratīvais līgums, piemērojot soda naudu 13 168.17 EUR

How to become a market participant

In order to become a participant of Latvian financial and capital markets and commence business activities, a credit institution, an insurance company, a reinsurance company, an insurance broker, a credit union, an investment management company, an investment firm, an operator of regulated market, a pension fund, a payment institution, an electronic money institution, as well as an alternative investment fund manager shall obtain operating authorisation (licence).

Learn more