LV

Market

AS ''MARIKA''

Registration number
40103035710
Legal address
Brīvības bulvāris 30-5, Rīga, LV - 1050
Country of origin
Latvia

Foreign exchange trading addresses:

Brīvības bulvāris 30-3, Rīga, LV-1050;

Brīvības bulvārī 30 (1. stāva telpas), Rīga, LV-1050

Market segments

Market segment
Foreign exchange trading companies
Other market segments

Licenses / Types of activities

Foreign exchange trading companies
Foreign exchange trading
Date: 17.10.1994

Type of infringement
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācību procesā un atbildīgo darbinieku novērtēšanas procesā, trūkumi dokumentu iznīcināšanas prasību ievērošanā.
Date
21.05.2021
Status
Appealed
Sanctions applied
Soda nauda AS MARIKA 11 500 EUR. Pienākums novērts administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos līdz 2021. gada 1. septembrim.

How to become a market participant

In order to become a participant of Latvian financial and capital markets and commence business activities, a credit institution, an insurance company, a reinsurance company, an insurance broker, a credit union, an investment management company, an investment firm, an operator of regulated market, a pension fund, a payment institution, an electronic money institution, as well as an alternative investment fund manager shall obtain operating authorisation (licence).

Learn more